6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση της σχέσης φύλου και επίδοσης των παιδιών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Διερεύνηση της σχέσης φύλου και επίδοσης των παιδιών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Περίληψη:

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει μια εμπειρική έρευνα, σχετικά με την επίδοση παιδιών των δύο φύλων, που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας. Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, αναφορικά με την επίδοση, έχουν απασχολήσει αρκετούς ερευνητές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα αγόρια έχουν καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, σε αντίθεση με τα κορίτσια που σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις στα θεωρητικά μαθήματα (π.χ. γλώσσα, ιστορία). Σημαντικό ρόλο στις διαφορές στις επιδόσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην Εκπαίδευση παίζουν παράγοντες, όπως κοινωνικοοικονομικό και οικογενειακό προφίλ μαθητών, πολιτισμικά χαρακτηριστικά και σχολικό πλαίσιο.