6977301725
6974479464
6972038117

Γενικές πληροφορίες

Οι προς δημοσίευση εργασίες ομαδοποιούνται πριν ενταχθούν σε κάποιο τεύχος του περιοδικού. Η ομαδοποίηση γίνεται ανάλογα με τη θεματική ενότητα που ανήκει το πλήρες άρθρο (π.χ. ανθρωπιστικές επιστήμες, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες κλπ.).