6977301725
6972038117
6932078466
6972022150

Γενικές πληροφορίες

Οι προς δημοσίευση εργασίες ομαδοποιούνται πριν ενταχθούν σε κάποιο τεύχος του περιοδικού. Η ομαδοποίηση γίνεται ανάλογα με τη θεματική ενότητα που ανήκει το πλήρες άρθρο (π.χ. ανθρωπιστικές επιστήμες, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες κλπ.). Οι εργασίες που αφορούν "Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις" εντάσσονται σε χωριστά τεύχη.