6977301725
6974479464
6972038117

Θεματικές Ενότητες

 • 1. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ01.
 • 2. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ02, ΠΕ33.
 • 3. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ03.
 • 4. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ04.
 • 5. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34.
 • 6. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08.
 • 7. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ11.
 • 8. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ21 έως ΠΕ36.
 • 9. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ60, ΠΕ61.
 • 10. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ70, ΠΕ71.
 • 11. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ78.
 • 12. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ79.
 • 13. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ80.
 • 14. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ81 έως ΠΕ85.
 • 15. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ86.
 • 16. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ87 έως ΠΕ91.
 • 17. Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κλπ.).
 • 18. Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).
 • 19. Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 • 20. Εκπαιδευτική Ψυχολογία.
 • 21. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.
 • 22. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
 • 23. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Τεχνολογία.
 • 24. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
 • 25. Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
 • 26. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
 • 27. Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση.
 • 28. Εκπαίδευση και Σχολικές Δραστηριότητες.
 • 29. Εκπαιδευτική Έρευνα.
 • 30. Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης.
 • 31. Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • 32. Διαπολιτισμική Αγωγή.
 • 33. Τέχνη και Εκπαίδευση.
 • 34. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.
 • 35. Βιομιμητισμός στην εκπαίδευση.
 • 36. Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία.
 • 37. Εκπαίδευση των Προσφύγων μαθητών.