6977301725
6974479464
6972038117

Συντακτική Επιτροπή

 • Αρχισυντάκτης: Τσιχουρίδης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Διευθυντής Έκδοσης: Κολοκοτρώνης Δημήτριος, Πρόεδρος ΕΕΠΕΚ
 • Σύμβουλος Έκδοσης: Βαβουγυιός Διονύσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συντακτική Επιτροπή:

 • Καρασίμος Ζήσης, Υπεύθ. Πληροφοριακού συστήματος
 • Κατσάνος Φάνης, Υπεύθ. Καινοτόμων Δράσεων & Προγραμμάτων
 • Λιάκος Ηλίας, Υπεύθ. ιστοσελίδας
 • Λιόβας Δημήτριος, Πατσαλά Πασχαλία, Υπεύθ. Θεμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μαγγόπουλος Γεώργιος, Υπεύθ. Θεμάτων Γενικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Οικονόμου Κωνσταντίνος, Υπεύθ. Θεμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Παπαδημητρίου Άρτεμις, Υπεύθ. Θεμάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης & Επιστημών
 • Πέτρου Κωνσταντίνος, Υπεύθ. Επιμέλειας έκδοσης
 • Πετρωτός Νικόλαος, Υπεύθ. Θεμάτων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Υπεύθ. Πληροφοριακού συστήματος
 • Τριαντάρη Φωτεινή, Υπεύθ. Επιμέλειας έκδοσης
 • Χαρταλάμη Μαριέττα, Υπεύθ. Θεμάτων Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Μπατσίλα Μαριάνθη, Υπεύθ. Γενικής Αγωγής Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης