6977301725
6974479464
6972038117
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κέρκυρας για τις αιτίες συγκρούσεων στο Σύλλογο Διδασκόντων
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κέρκυρας για τις αιτίες συγκρούσεων στο Σύλλογο Διδασκόντων
Περίληψη:

Η συμμετοχική διοίκηση δεν είναι φυσικά μια εύκολη υπόθεση και ιδιαίτερα μέσα στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μάθουν να λειτουργούν μ’ έναν άλλο τρόπο και ν’ αλλάξουν την νοοτροπία εκείνη που τους συνδέει με το ρόλο του «κλασικού» δημοσίου υπαλλήλου. Επιπλέον η συμμετοχή σ’ ένα συλλογικό όργανο, όπως είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων που συμμετέχει στη διοικητική διαδικασία επιβάλει στα μέλη του να έχουν τα στοιχεία μιας τυπικής ομάδας. Ανεξάρτητα από την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων και της δυναμικής των ομάδων όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο Σύλλογο Διδασκόντων οι συγκρούσεις μέσα σ’ ένα συλλογικό όργανο είναι σχεδόν αναπόφευκτες καθώς οι ρόλοι των επιμέρους ομάδων πρέπει να ισορροπήσουν ανάμεσα στις αρμοδιότητες που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο και της θέσης που καθορίζει η συμπεριφορά των ατόμων. Η έρευνα αποσκοπεί στο να εντοπίσει ποιες είναι οι κύριες αιτίες συγκρούσεων μέσα στο Σύλλογο Διδασκόντων με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του συμμετοχικού μοντέλου διοίκησης στις εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας μας.