6977301725
6974479464
6972038117
Απείθαρχες συμπεριφορές στο σχολείο: εμφάνιση και αντιμετώπιση
Απείθαρχες συμπεριφορές στο σχολείο: εμφάνιση και αντιμετώπιση
Περίληψη:

Οι απείθαρχες συμπεριφορές των μαθητών προβάλλονται συχνά εκ μέρους των εκπαιδευτικών ως μείζον πρόβλημα για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παρούσα έρευνα, που διεξάχθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2018, κατέγραψε τις απείθαρχες συμπεριφορές που εκδηλώθηκαν σε σχολικές τάξεις κατά το σχολικό έτος 2017-2018, τη σοβαρότητα που είχαν για τους εκπαιδευτικούς και τους τρόπους που τις διαχειρίστηκαν οι ίδιοι δρώντας είτε προληπτικά είτε παρεμβατικά. Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνήσει αν διαφοροποιείται η συχνότητα εμφάνισης, η σοβαρότητα και η ένταση αυτών των συμπεριφορών και από ποιους παράγοντες επηρεάζονται.