6977301725
6974479464
6972038117
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΑΦΗ, - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR