6977301725
6974479464
6972038117
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΤΑΣ, ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, GR