6977301725
6974479464
6972038117
Σύγχρονη Μουσειοπαιδαγωγική και ενταξιακή διδασκαλία: Κοινωνική ενίσχυση μέσω της καλλιέργειας της ενσυναίσθησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβατικού προγράμματος για παιδιά 9-12 στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας
Σύγχρονη Μουσειοπαιδαγωγική και ενταξιακή διδασκαλία: Κοινωνική ενίσχυση μέσω της καλλιέργειας της ενσυναίσθησης. Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβατικού προγράμματος για παιδιά 9-12 στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας
Περίληψη:

Στο πλαίσιο διδακτορικής έρευνας πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 παρεμβατικό πρόγραμμα με τίτλο «Αυτός ο κόσμος που αλλάζει δεν με τρομάζει» για παιδιά 9-12 ετών. Το παρεμβατικό πρόγραμμα απορρέει από τις αρχές της σύγχρονης Μουσειοπαιδαγωγικής και της ενταξιακής διδασκαλίας και πραγματοποιήθηκε εξ’ αποστάσεως, όπως επέβαλαν τα μέτρα για περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της ημιορεινής Λευκωσίας με συμμετοχή τμημάτων από την Γ’ μέχρι την Στ’ τάξη. Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε 3 φάσεις: εντός της τάξης, με εικονική μεταφορά στην Κρατική Πινακοθήκη σύγχρονης τέχνης στη Λευκωσία και στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Στόχοι του προγράμματος, η εξέταση των συνθηκών ένταξης παιδιών με εκπαιδευτικές δυσκολίες μέσω της σύγχρονης μουσειοπαιδαγωγικής και η κοινωνική ενίσχυση του συνόλου των παιδιών μέσω της καλλιέργειας της ενσυναίσθησης. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους επιδιώχθηκε η ένταξη και τα αποτελέσματα της ενσυναίσθησης όπως προέκυψαν από τον στατιστικό έλεγχο Mann Whitney U.