6977301725
6974479464
6972038117
Ικανοποίηση σπουδαστών ΙΕΚ από τις σπουδές τους εν μέσω πανδημίας
Ικανοποίηση σπουδαστών ΙΕΚ από τις σπουδές τους εν μέσω πανδημίας
Περίληψη:

Τα ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) αποτελούν μέρος της Τυπικής Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. Η Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερών, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο για να έχουν το δικαίωμα, με τον βαθμό τους, να εισαχθούν σε Δημόσια ΙΕΚ. Σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους σπουδαστές επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο ρόλος της κρίνεται σημαντικός, γιατί προσφέρει εναλλακτικές επαγγελματικές διεξόδους, ιδιαίτερα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται μέσω ερωτηματολογίου οι απόψεις των σπουδαστών ΙΕΚ για την ποιότητα της εκπαίδευσης που τους παρέχουν με αναφορά και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία μετά την ανάγκη χρήσης της, λόγω της πανδημίας. Επίσης, συζητείται το θέμα της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτών που εργάζονται στα ΙΕΚ μετά τις αλλαγές που έγιναν με πρόσφατο νόμο που μείωσε τη σημασία της παιδαγωγικής επάρκειας των εκπαιδευτών.