6977301725
6974479464
6972038117
Κέντρο ελέγχου Νηπιαγωγών και στάση απέναντι στην αναπηρία
Κέντρο ελέγχου Νηπιαγωγών και στάση απέναντι στην αναπηρία
Περίληψη:

Το κέντρο ελέγχου του εκπαιδευτικού αναφέρεται στην ικανότητά του να διακρίνει αν τα αποτελέσματα των πράξεων του ή των καταστάσεων που εκτυλίσσονται γύρω του οφείλονται στις προσπάθειες του ή επηρεάζονται από άλλους παράγοντες. Η στάση που διατηρεί ένας εκπαιδευτικός απέναντι στα άτομα με αναπηρία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά όταν εργάζεται σε δομές της ειδικής εκπαίδευσης, όπου προωθούνται θεσμοί, όπως η ένταξη και η συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί αν το κέντρο ελέγχου ασκεί σημαντική επίδραση στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 206 Νηπιαγωγοί, εκ των οποίων οι 103 εργάζονται στη Γενική εκπαίδευση και οι υπόλοιποι 103 σε δομές της Ειδικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πρώτον ότι το κέντρο ελέγχου των Νηπιαγωγών επηρεάζεται από τον αριθμό των τέκνων τους και δεύτερον ότι το κέντρο ελέγχου αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα της στάσης απέναντι στην αναπηρία.