6977301725
6974479464
6972038117
Ρίζες πραγματικών αριθμών - Ερμηνείες και παρανοήσεις - Εμπειρική έρευνα (1988, 2021)
Ρίζες πραγματικών αριθμών - Ερμηνείες και παρανοήσεις - Εμπειρική έρευνα (1988, 2021)
Περίληψη:

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της παρουσίασης της έννοιας της ν-οστής ρίζας πραγματικού αριθμού στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των εμποδίων στη διδασκαλία της έννοιας των ριζών πραγματικών αριθμών στους μαθητές και των ασαφειών που υπάρχουν, λόγω της διαφορετικής απόδοσης της έννοιας της ν-οστής ρίζας, αλλά κυρίως του συμβόλου √, στα βιβλία (ελληνικά και ξενόγλωσσα), από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης της έννοιας της ν-οστής ρίζας από μαθητές, αλλά και από φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής έρευνας που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, το 1988 (από τη συγγραφέα της παρούσας εργασίας, όταν ήταν φοιτήτρια του Μαθηματικού Τμήματος του ΑΠΘ) με τα αποτελέσματα εμπειρικής έρευνας, με τα ίδια ερωτήματα, που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2021, για τις ανάγκες τους παρούσας εργασίας.