6977301725
6974479464
6972038117
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΙΚΟΥΔΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΔΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR