6977301725
6974479464
6972038117
Επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2020-2021 – Εμπειρική έρευνα σε Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Θεσσαλονίκης
Επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2020-2021 – Εμπειρική έρευνα σε Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Θεσσαλονίκης
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο βαθμός της επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, καθώς και η σχέση του με παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο – Λύκειο), η περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο (ανάλογα με τον πληθυσμό), το μέγεθος του σχολείου, η φύση του επαγγέλματος, η κτιριακή υποδομή και οι σχέσεις τους με τη σχολική ηγεσία, τους συναδέλφους και τους μαθητές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και συμμετείχαν 125 εκπαιδευτικοί Γυμνασίων και Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Διερευνήθηκε επίσης, εάν οι συνθήκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συντέλεσαν σε μεταβολή του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης και του εργασιακού άγχους των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από τη φύση του επαγγέλματος με την ικανοποίησή του από τους μαθητές, αλλά και από τη σχολική ηγεσία και τους συναδέλφους του.