6977301725
6974479464
6972038117
Το μοντέλο ηγεσίας του διευθυντή στη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων
Το μοντέλο ηγεσίας του διευθυντή στη λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων
Περίληψη:

Η εκπαίδευση για τη δημοκρατία είναι ένα θέμα που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Το σχολείο οφείλει να παρέχει ένα πλαίσιο ώστε οι μαθητές να διαπαιδαγωγούνται με την ανάπτυξη πολιτικών δεξιοτήτων για να ενταχθούν σε μία ελεύθερη πολιτεία. Ο παιδαγωγικός θεσμός των μαθητικών συμβουλίων λειτουργεί προς εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού. Η παρούσα έρευνα θέλησε να διερευνήσει τις απόψεις των μαθητών, ως μέλη της σχολικής κοινότητας, για τον ρόλο του διευθυντή στη λειτουργία του θεσμού. Διερευνάται το μοντέλο ηγεσίας που υιοθετεί ο διευθυντής για την αποτελεσματική λειτουργία των μαθητικών συμβουλίων. Ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα και ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι μαθητές επιλέγουν ως επικρατέστερο μοντέλο ηγεσίας αυτό της διαπροσωπικής και ως δεύτερη επιλογή το μοντέλο της συμμετοχικής ηγεσίας.