6977301725
6974479464
6972038117
Απόψεις 12χρονων μαθητών/τριών για την εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στο Δημοτικό σχολείο
Απόψεις 12χρονων μαθητών/τριών για την εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στο Δημοτικό σχολείο
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των προτάσεων 12χρονων μαθητών για τη σεξουαλική αγωγή (ΣΑ).Σε αυτήν έλαβαν μέρος 104 μαθητές Στ΄ τάξης, οι οποίοι αφού συμμετείχαν σε δίωρη επιμορφωτική συνάντηση από ειδικούς (γυναικολόγο και ψυχολόγο) για θέματα σεξουαλικής ζωής, συμπλήρωσαν ειδικά κατασκευασμένο ερωτηματολόγιο με προτάσεις για το πρόγραμμα της ΣΑ, την πηγή πληροφόρησης που επιλέγουν για σεξουαλικά ζητήματα και τις γνώσεις τους για την αντισύλληψη και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι μαθητές δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθεί υποχρεωτικά η ΣΑ από το Δημοτικό σχολείο, να γίνεται από ειδικούς επιστήμονες και όχι από τον δάσκαλο της τάξης, να περιλαμβάνει κυρίως θέματα σεξουαλικής ζωής και η παρουσίασής τους να γίνεται με τη χρήση πολυμέσων. Πρότειναν τους ειδικούς και τους γονείς ως πηγές ενημέρωσης για σεξουαλικά ζητήματα, επιθυμώντας την συζήτηση με τους δεύτερους, ενώ οι γνώσεις τους για την αντισύλληψη και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ήταν ικανοποιητικές .