6977301725
6974479464
6972038117
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΟΥΣΑΜΙΔΟΥ, ΑΠΘ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, GR