6977301725
6974479464
6972038117
ΑΝΝΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ, - , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR