6977301725
6974479464
6972038117
Αξιολόγηση και Eπανασχεδιασμός ενός Ομίλου Αριστείας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας – Μία περίπτωση μελέτης
Αξιολόγηση και Eπανασχεδιασμός ενός Ομίλου Αριστείας Δημιουργικότητας και Καινοτομίας – Μία περίπτωση μελέτης
Περίληψη:

Ο εκπαιδευτικός όμιλος είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τη μετά το σχολείο εκπαιδευτική δραστηριότητα των μαθητών/τριών. Ο τίτλος του ομίλου ήταν «Βιοεπιστήμες. Συμβολή στην Έρευνα και την Παραγωγή. Συνεργασία με τις Επιστήμες Υγείας, Χημείας, Γεωπονίας, Μαθηματικών και Πληροφορικής». Η εκπαιδευτική ζύμωση του συντονιστή και των εξωτερικών συνεργατών με τους μαθητές και τις μαθήτριες επέφερε, σε συνθήκες πανδημίας, σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη. Η ανάγκη των μαθητών και των μαθητριών να συμμετάσχουν και σε μη συμβατικές εκπαιδευτικές διαδικασίες, που συνδυάζουν τα ενδιαφέροντά τους με τη δυνατότητα συμβολής τους στο παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, ήταν ολοφάνερη. Όπως θα δείξουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πανδημίας και τις αυξημένες υποχρεώσεις των μαθητών του Λυκείου, η προσπάθεια όλων μας στέφθηκε από επιτυχία. Αξιολογώντας την προσπάθεια όλων, σχεδιάζουμε την βελτίωση του ομίλου.