6977301725
6974479464
6972038117
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΜΑΓΚΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, GR