6977301725
6974479464
6972038117
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΔΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, GR