6977301725
6974479464
6972038117
Αξιολόγηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η Περίπτωση Σχολικής Μονάδας ως Συντελεστή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Αξιολόγηση Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η Περίπτωση Σχολικής Μονάδας ως Συντελεστή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Περίληψη:

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η πορεία και τα παραδοτέα υλικά ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μέσα από το πρίσμα της αξιολόγησής τους. Δίνεται έμφαση στα εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά και συναισθηματικά οφέλη που απέκτησαν οι μαθητές/τριες. Γίνεται ανάλυση πώς τα παραδοτέα υλικά του προγράμματος γίνονται εργαλείο μελλοντικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας την εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας. Καταδεικνύεται ότι η προσφορά στην τοπική κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του σχολείου, γεγονός που ενισχύεται με την παρούσα σχολική δραστηριότητα. Αποδεικνύεται ότι ο πιο αξιόπιστος δείκτης ποιοτικής αξιολόγησης μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η παραγωγή αξιόλογου εκπαιδευτικού έργου στο αντικείμενο που οι μαθητές/τριες ζυμώθηκαν. Το άρθρο ολοκληρώνεται με την καταγραφή και αξιολόγηση των λαθών και ελλείψεων. Η σύνθεση της θετικής και αρνητικής αξιολόγησης σημείων οδηγεί σε παρουσίαση προτάσεων για μελλοντικές σχολικές δραστηριότητες.