6977301725
6974479464
6972038117
Τα μαθηματικά ερμηνεύουν φαινόμενα της πραγματικής ζωής: «Στατιστική μελέτη της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης στην περιοχή της Λαμίας για την περίοδο 1970-2021: μέσο και ακραίο κλίμα», μια μελέτη του 4ου Γενικού Λυκείου Λαμίας.
Τα μαθηματικά ερμηνεύουν φαινόμενα της πραγματικής ζωής: «Στατιστική μελέτη της θερμοκρασίας και της βροχόπτωσης στην περιοχή της Λαμίας για την περίοδο 1970-2021: μέσο και ακραίο κλίμα», μια μελέτη του 4ου Γενικού Λυκείου Λαμίας.
Περίληψη:

Σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κλίμα η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια της κοινωνίας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας οι μαθητές Λυκείου μιας σχολικής μονάδας ενημερώθηκαν για το κλίμα, τις μεταβολές του και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία λόγω της αβεβαιότητας των κλιματικών μεταβολών. Πραγματοποιήθηκε μια κλιματολογική ανάλυση για το διάστημα 1970-2010 για τον σταθμό της Λαμίας, με στόχο την κατανόηση των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή αυτή. Η ανάλυση διεξάχθηκε σε πρόγραμμα λογιστικών φύλλων Excel. Επίσης, παρουσιάζεται σαν μελέτη περίπτωσης η προσπάθεια που έγινε από ομάδα μαθητών της Α’ Λυκείου του 4ου ΓΕΛ Λαμίας να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν τα μετεωρολογικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον Μετεωρολογικό σταθμό που έχει εγκατασταθεί στο σχολείο. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν πτωτική τάση στις μέσες ετήσιες ελάχιστες θερμοκρασίες και αυξητική τάση στις μέσες ετήσιες μέγιστες θερμοκρασίες. Αντίστοιχα, πτωτική τάση παρουσιάζει η βροχόπτωση κατ’ έτος, οι ημέρες βροχόπτωσης κατ’ έτος καθώς και η ένταση της βροχόπτωσης .