6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση της αυτεπάρκειας και του άγχους των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας υπό τη συνθήκη χρήσης νέων τεχνολογιών
Διερεύνηση της αυτεπάρκειας και του άγχους των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας υπό τη συνθήκη χρήσης νέων τεχνολογιών
Περίληψη:

Η παρακάτω εργασία ασχολείται με τη διερεύνηση του βαθμού αυτεπάρκειας ή αυτοαποτελεσματικότητας και του επιπέδου άγχους των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, υπό τη συνθήκη χρήσης νέων τεχνολογιών. Επιπλέον επιχειρεί να διερευνήσει πιθανή σχέση μεταξύ των δύο τομέων αλλά και την επίδραση που ενδεχομένως να υπάρχει από την επιμόρφωση, που αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα θέματα συζήτησης των εκπαιδευτικών, στην αύξηση των επιπέδων αυτεπάρκειας αλλά και τη μείωση του άγχους. Για την εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με τα παραπάνω διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα, από όπου και προέκυψε το υψηλό επίπεδο αυτεπάρκειας των συμμετεχόντων/ουσών και το χαμηλότερο επίπεδο άγχους τους. Επίσης όσο περισσότερο επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί τόσο αυξάνεται και η αυτεπάρκειά τους στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ενώ δε συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση του άγχους.