6977301725
6974479464
6972038117
Mentoring και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Η περίπτωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Mentoring και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: Η περίπτωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίπτωσης του mentoring στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιούνται δύο ειδών έρευνες, μια ποσοτική έρευνα σε 200 εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις τους για την επίδραση του mentoring στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και μια ποιοτική έρευνα σε διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εξαχθούν πιο σαφή και γενικεύσιμα συμπεράσματα. Tα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το mentoring είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία για τους εκπαιδευτικούς σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Τα οφέλη του προγράμματος mentoring είναι σημαντικά αφού οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και αναπτύσσουν δεξιότητες αντιμετώπισης προβλημάτων που προκύπτουν στην εκπαιδευτική μονάδα, ενώ οι μεντορευόμενοι ωφελούνται μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας με συναδέλφους, της ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων διδασκαλίας.