6977301725
6974479464
6972038117
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 96, ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, GR