6977301725
6974479464
6972038117
Τα Ομαδοσυνεργατικά Παιχνίδια στη Φυσική Αγωγή
Τα Ομαδοσυνεργατικά Παιχνίδια στη Φυσική Αγωγή
Περίληψη:

Τα Ομαδοσυνεργατικά Παιχνίδια (Coopertive Games) είναι παιχνίδια συνεργασίας, αποδοχής, χαράς και μπορούν να ενώσουν τους/τις μαθητές/τριες σε ένα πνεύμα αλληλοϋποστήριξης ώστε να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους. Δεν έχουν στοιχεία ανταγωνισμού και προωθούν τη συμπερίληψη. Η έρευνα έγινε στον Νομό Κορινθίας και συμμετείχαν 8 γυμναστές και γυμνάστριες, ήταν ποιοτική και η συλλογή των δεδομένων έγινε με συνεντεύξεις, ημερολόγια αναστοχασμού και παρατήρηση. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει αν οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να συμπεριλάβουν τα συγκεκριμένα παιχνίδια στα ημερήσια προγράμματα του υπάρχοντος Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) της Φυσικής Αγωγής (ΦΑ) και αν δημιουργείται ένα κλίμα συμπερίληψης και μηδενικού αποκλεισμού για τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές και μαθήτριες αλληλεπίδρασαν, διασκέδασαν, βρήκαν ενδιαφέροντα τα παιχνίδια, δεν υπήρχαν στοιχεία ανταγωνισμού και διαφωνίες και γενικότερα προωθήθηκε η συμπερίληψη.