6977301725
6974479464
6972038117
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΉΜΑ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ, ΣΠΆΡΤΗ, GR