6977301725
6974479464
6972038117
Η σύγχρονη γυναίκα στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων
Η σύγχρονη γυναίκα στην οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων
Περίληψη:

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας & ποιοτικής έρευνας είναι να διερευνήσει την εμπλοκή των σύγχρονων γυναικών εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης. Στοχεύει σε όλους τους κοινωνικούς, οικονομικούς, θεσμικούς και προσωπικούς παράγοντες, που οδηγούν τις γυναίκες, αν και διαθέτουν τυπικά προσόντα για διευθυντικές θέσεις, να μην τις διεκδικούν. Ως μεθοδολογία επιλέχθηκε η βιβλιογραφική επισκόπηση και ποιοτική έρευνα από αντιπροσωπευτικό δείγμα. Κίνητρο για μελέτη αυτή είναι η μικρή αντιπροσώπευση των γυναικών σε θέσεις Στελεχών στην Εκπαίδευση και ότι συνεχίζουν να καταλαμβάνουν μικρό αριθμό θέσεων στην ιεραρχία της Εκπαίδευσης, αν και έχει θεσπιστεί η ισότιμη μεταχείρισή της, νομοθετικά. Ακόμα και όταν οι γυναίκες δεν θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την οικογένεια, η αντίληψη που επικρατεί θέτει εμπόδια, όπως είναι η φροντίδα των παιδιών, η διασφάλιση ομαλής λειτουργίας της οικογένειας και κυρίως προς χάριν της προοπτικής της επαγγελματικής ανέλιξης του συζύγου.