6977301725
6974479464
6972038117
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ, ΕΠΑ.Λ ΦΛΩΡΙΝΑΣ/ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ, GR