6977301725
6974479464
6972038117
Εκπαίδευση ενηλίκων εν μέσω πανδημίας: εφαρμογές, προκλήσεις, και προτάσεις
Εκπαίδευση ενηλίκων εν μέσω πανδημίας: εφαρμογές, προκλήσεις, και προτάσεις
Περίληψη:

To άρθρο αυτό μελετά ένα σύγχρονο ζήτημα το οποίο απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό ερευνητών και επαγγελματιών της εκπαίδευσης και αφορά το πως και το εάν μπορεί να πετύχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ενηλίκων την περίοδο της πανδημίας. Από τη μελέτη άρθρων του τελευταίου έτους τα οποία εξειδικεύονται στην εκπαίδευση ενηλίκων στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, συμπεραίνεται πως τα εμπόδια είναι πολλά, αλλά εξίσου πολλές είναι και οι ευκαιρίες. Τα εμπόδια είναι πρακτικά, και συμπεριλαμβάνουν την δυσκολία χρήσης των εργαλείων της πληροφορικής από τους ενήλικες σε σχέση με τα παιδιά, την εξάρτηση από τον εξοπλισμό, καθώς και το ότι η διδασκαλία δια ζώσης δεν μεταφέρεται απευθείας χωρίς αλλαγές στον ψηφιακό χώρο. Επίσης, αφορά το ότι οι ενήλικες θεωρούν λιγότερο αποδοτική την εξ αποστάσεως διδασκαλία και έχουν επηρεαστεί από την πανδημία σε ψυχολογικό και όχι μόνο επίπεδο.