6977301725
6974479464
6972038117
ΧΡΥΣΟΘΕΑ ΜΠΑΣΙΑ, - , ΝΕΑΠΟΛΗ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR