6977301725
6974479464
6972038117
Γονεϊκές Πρακτικές ανάλογα με το Επίπεδο Σπουδών των Γονέων: Μελέτη Περίπτωσης στο Πλαίσιο Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου
Γονεϊκές Πρακτικές ανάλογα με το Επίπεδο Σπουδών των Γονέων: Μελέτη Περίπτωσης στο Πλαίσιο Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου
Περίληψη:

Η αυτοαξιολόγηση του σχολείου συμβάλλει σε μια βαθύτερη γνώση της σχολικής πρακτικής, όταν αυτή συντελείται στο πλαίσιο της Σχολικής Βελτίωσης (School Improvement). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης διαφορών στις γονεϊκές σχολικές πρακτικές σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Για τον σκοπό αυτό επιδόθηκε ένα πρωτότυπο ερωτηματολόγιο σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αλβανικά στους γονείς (n=129). Από την έρευνα προέκυψε ότι όσο ανώτερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του γονέα τόσο μικρότερος είναι ο βαθμός ελέγχου στο παιδί του. Ειδικότερα, οι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε στατιστικά σημαντικό βαθμό ελέγχουν λιγότερο σε σύγκριση με τους άλλους γονείς: α) την προετοιμασία των παιδιών τους για την επόμενη μέρα στο σχολείο, β) τη σχολική τσάντα και γ) τα λάθη των ασκήσεων και αναφέρουν επίσης ότι τα παιδιά τους μερικές φορές δ) χρειάζονται βοήθεια.