6977301725
6974479464
6972038117
Νεοεισερχόμενοι καταρτιζόμενοι και βαθμός αυτονομίας κατά την εγγραφή σε πρόγραμμα κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Πάτρας
Νεοεισερχόμενοι καταρτιζόμενοι και βαθμός αυτονομίας κατά την εγγραφή σε πρόγραμμα κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Πάτρας
Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία ερευνάται ο βαθμός αυτονομίας των νεοεισερχόμενων καταρτιζόμενων στο ΔΙΕΚ Πάτρας τόσο κατά την ηλεκτρονική όσο και κατά την αυτοπρόσωπη εγγραφή τους στην έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021. Καθώς το 66% του δείγματος ανήκει στην αναδυόμενη ενηλικιότητα, ερευνάται ο βαθμός ετοιμότητάς τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν μόνοι τους την εγγραφή τους. Η έρευνα έδειξε ότι η ηλικία δεν φαίνεται να παίζει ρόλο και στα δύο στάδια κατά τη διαδικασία της εγγραφής ενώ η ανώτερη μόρφωση επηρεάζει θετικά την αυτονομία στην ηλεκτρονική εγγραφή. Επίσης, η εμπειρία φοίτησης σε ίδια δομή κατάρτισης συνεισφέρει καθοριστικά στην υλοποίηση της αυτοπρόσωπης εγγραφής. Τέλος, ένα ποσοστό της τάξης του 15,5% συνοδεύονται από τους γονείς τους κατά την αυτοπρόσωπη εγγραφή στο ΔΙΕΚ παρόλο που δηλώνουν ότι κατοικούν μόνοι τους ή με φίλους.