6977301725
6974479464
6972038117
Σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις στην έρευνα του Αναλυτικού Προγράμματος. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών.
Σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις στην έρευνα του Αναλυτικού Προγράμματος. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών.
Περίληψη:

Το κείμενο που ακολουθεί επιχειρεί μια συστηματική επισκόπηση στη μελέτη και έρευνα του Αναλυτικού Προγράμματος (Α. Π.), κυρίως μέσα από την οπτική της κριτικής παιδαγωγικής, επιδιώκοντας να ανιχνεύσει και να αποτυπώσει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη συγκρότησή του. Οι προσεγγίσεις που παρατίθενται εδώ, επικεντρώνουν στον ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο του εκπαιδευτικού- ερευνητή της ίδιας του της πρακτικής, που όντας ικανός να την παρατηρεί, έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ο ίδιος το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό βρίσκεται σε μια δυναμική πορεία διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης, που σημαίνει ακριβώς να είναι σε θέση να κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά του. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κριτικός προβληματισμός για τη σχέση εκπαιδευτικού- ανάπτυξης Αναλυτικού Προγράμματος, η θεωρητική πλαισίωση της επιστημονικής συζήτησης πάνω στην έρευνα και συγκρότηση του Α. Π., καθορίζουν το μέτρο της συνεισφοράς της παρούσας εργασίας.