6977301725
6974479464
6972038117
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ, GR