6977301725
6974479464
6972038117
Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – ΜΝΑΕ: Προνoμιακός χώρος ανάπτυξης ή ένα ακόμη καθήκον για τους εκπαιδευτικούς;
Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – ΜΝΑΕ: Προνoμιακός χώρος ανάπτυξης ή ένα ακόμη καθήκον για τους εκπαιδευτικούς;
Περίληψη:

Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - ΜΝΑΕ” εφαρμόζεται καθολικά στα ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2018-2019, ενώ η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο θεσμό είναι εθελοντική. Πώς αξιολογούν τον θεσμό οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στους μαθητές, στη σχολική μονάδα αλλά και στους ίδιους; Πρόκειται για ένα επιπλέον καθήκον ή για έναν προνομιακό χώρο ανάπτυξης; Στην έρευνα που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2020, συμμετείχαν 94 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε ΕΠΑ.Λ. της περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Από τα συμπεράσματα προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, πως ο θεσμός μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και στην αλλαγή κουλτούρας σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ωστόσο είτε υλοποιούν το θεσμό είτε όχι, εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους και την ανασφάλειά τους, με δεδομένο ότι δεν διαθέτουν εκπαίδευση σε τεχνικές συμβουλευτικής και επιπλέον είναι ήδη επιφορτισμένοι με αρκετές εξωδιδακτικές εργασίες.