6977301725
6974479464
6972038117
Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης
Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης
Περίληψη:

Καθώς οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα είναι ραγδαίες και έχουν δημιουργήσει νέες συνθήκες στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, κρίθηκε αναγκαίο να τεθούν υπό διερεύνηση οι στάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών/ριών σχετικά με την πολυπολιτισμικότητα. Πάνω σε αυτό και επειδή η πόλη και η κοινωνία της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως πολυπολιτισμική, θεωρήθηκε σημαντικό να αποτελέσει μέρος της έρευνας αυτής. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν οι στάσεις και οι αντιλήψεις φοιτητών/ριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), σχετικά με τη πολυπολιτισμικότητα και τις προϋποθέσεις για την ένταξη του πολυπολιτισμικού αυτού παρελθόντος στο μάθημα της Ιστορίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως η βασική εκπαίδευση των μελλοντικών δασκάλων πρέπει να ανασχεδιαστεί με σαφή ενίσχυση της διαπολιτισμικής κατεύθυνσης μέσα από τη θέσπιση υποχρεωτικών μαθημάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και τοπικής ιστορίας. Σκοπός είναι η διαμόρφωση της κατάλληλης επιστημονικής και παιδαγωγικής επάρκειας, αλλά και η καλλιέργεια σύγχρονων, προοδευτικών και αντιρατσιστικών απόψεων και πεποιθήσεων.