6977301725
6974479464
6972038117
Διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας της ενέργειας από μαθητές/τριες Γυμνασίου
Διερεύνηση της κατανόησης της έννοιας της ενέργειας από μαθητές/τριες Γυμνασίου
Περίληψη:

Η έννοια της ενέργειας είναι βασική στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) διότι επιτρέπει την πρόβλεψη φαινομένων που εξετάζονται από τις Φ.Ε, ενώ ταυτόχρονα θεμελιώδη θέματα της Φυσικής και της Χημείας βασίζονται πάνω σε αυτή όπως ο ηλεκτρισμός, οι θερμικές μηχανές, η ατομική δομή, ο χημικός δεσμός κ.α. Ωστόσο μεγάλη δυσκολία παρατηρείται στην κατανόηση τους από τους μαθητές λόγω των εναλλακτικών αντιλήψεών τους καθιστώντας δύσκολη την αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Στόχος αυτής της έρευνας είναι η ανίχνευση των διαφορετικών αντιλήψεων που έχουν οι μαθητές Γυμνασίου με τη βοήθεια ερωτηματολογίου και ομάδας εστίασης. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν προβλήματα ταύτισης της έννοιας της ενέργειας με άλλες έννοιες της φυσικής. ‘Ένα βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι μαθητές συγχέουν την έννοια της ενέργειας με άλλες έννοιες της φυσικής, και παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα αυτό έχει αναφερθεί σε πολυάριθμες έρευνες με την πάροδο των ετών η κατάσταση αυτή παραμένει στάσιμη εδώ και δεκαετίες.