6977301725
6974479464
6972038117
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ, ΥΠΑΙΘ - , ΚΟΖΑΝΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR