6977301725
6974479464
6972038117
ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΒΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - , ΚΟΖΑΝΗ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, GR