6977301725
6974479464
6972038117
Πτυχές διαπολιτισμικότητας και συμπερίληψης στην εκπαιδευτική ηγεσία: μια έρευνα μικρής έκτασης στην περιοχή της Θεσσαλίας
Πτυχές διαπολιτισμικότητας και συμπερίληψης στην εκπαιδευτική ηγεσία: μια έρευνα μικρής έκτασης στην περιοχή της Θεσσαλίας
Περίληψη:

Λίγοι θα διαφωνούσαν ως προς το ότι, στην εποχή μας, το σχολικό πλαίσιο είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και πολύ απαιτητικό, αντανακλώντας όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινωνία. Το σχολείο είναι το σημείο συνάντησης παιδιών από διαφορετικές χώρες που κουβαλάνε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες, μιλούν διαφορετικές γλώσσες και ερμηνεύουν την πραγματικότητα μέσα από τα δικά τους μοναδικά φίλτρα. Μέσα στο νέο αυτό σχολικό πλαίσιο, ο ρόλος του σχολικού ηγέτη φαίνεται να είναι πιο σύνθετος και απαιτητικός από ποτέ. Οι σχολικοί ηγέτες καλούνται να δημιουργήσουν ένα συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, να διασφαλίσουν ότι η ετερότητα αγκαλιάζεται και ότι εφαρμόζονται θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές όπως η ισότητα, η προσβασιμότητα και η εξατομικευμένη μάθηση. Προκειμένου να ηγηθεί κανείς αποτελεσματικά στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον και να αντιμετωπίσει τις πολιτισμικές προκλήσεις, απαιτούνται επιπρόσθετα γνωρίσματα όπως η διαπολιτισμική ενημερότητα, η πολιτισμική νοημοσύνη και η ενσυνειδητότητα. Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Θεσσαλίας και πήραν μέρος 40 από τους 60 διευθυντές στα σχολεία των οποίων λειτουργούν τάξεις υποδοχής.