6977301725
6974479464
6972038117
Η άποψη γονέων και εκπαιδευτικών για την επικοινωνιακή πολιτική χώρων πολιτισμού του Ναυπλίου με ομάδα-στόχο παιδιά 4-12 ετών
Η άποψη γονέων και εκπαιδευτικών για την επικοινωνιακή πολιτική χώρων πολιτισμού του Ναυπλίου με ομάδα-στόχο παιδιά 4-12 ετών
Περίληψη:

Στην παρούσα μελέτη διερευνάται αν γονείς και εκπαιδευτικοί εκτιμούν την επικοινωνιακή πολιτική των πολιτιστικών οργανισμών του Ναυπλίου, ώστε να ενθαρρύνουν τα παιδιά ηλικίας, 4-12 ετών να συμμετέχουν σε χώρους πολιτισμού. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης πέντε πολιτιστικών οργανισμών του Ναυπλίου, οι οποίοι μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων ελεύθερου χρόνου, φέρνουν σε επαφή με τον πολιτισμό, τα παιδιά από την ηλικία των 4 ετών. Η «Εθνική Πινακοθήκη- Παράρτημα Ναυπλίου», η δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη «Παλαμήδης», η ιδιωτική Βιβλιοθήκη «Ανθός» του πολυχώρου Φουγάρο, το Mουσείο Παιδικής Ηλικίας, «Σταθμός» του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος (ΠΛΙ) στο Ναύπλιο, σχεδιάζουν την επικοινωνιακή στρατηγική τους. Στην επικοινωνία τους με τους συνοδούς του παιδιού, σημαντικό εργαλείο συνιστούν οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να προσελκύσουν γονείς και εκπαιδευτικούς και να τους πείσουν ότι αξίζει να επισκεφτούν με τα παιδιά ένα χώρο πολιτισμού.