6977301725
6974479464
6972038117
Σεισμοί: μία διασχολική και ερευνητική διαδικτυακή εξ αποστάσεως παρέμβαση για το Γυμνάσιο
Σεισμοί: μία διασχολική και ερευνητική διαδικτυακή εξ αποστάσεως παρέμβαση για το Γυμνάσιο
Περίληψη:

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση με ποικίλες συνέπειες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σεισμοί αποτελούν μία από τις συχνότερες φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένο βαθμό ετοιμότητας από τις σχολικές μονάδες, αφού αποτελούν χώρους δραστηριοποίησης των μαθητών. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας που γίνεται λόγος και για τις φυσικές καταστροφές, πραγματοποιήθηκε μία δίωρη διασχολική, ερευνητική εξ αποστάσεως παρέμβαση την εβδομάδα 06/04 με 10/04/2020. Διασχολική διότι συμμετείχαν τέσσερις σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης και Καρδίτσας, ερευνητική διότι πραγματοποιήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου και εξ αποστάσεως διότι χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης Webex για όσο παρέμειναν κλειστά τα σχολεία λόγω του COVID-19. H έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας προσπάθειας διερεύνησης και αποτύπωσης του βαθμού ετοιμότητας των μαθητών για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου και εξετάζει την περίπτωση τεσσάρων σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Μουζακίου, μέσω ερωτηματολογίου «google form».