6977301725
6974479464
6972038117
Έρευνα μιας ηλεκτρονικής κοινότητας εκπαιδευτικών Πληροφορικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Έρευνα μιας ηλεκτρονικής κοινότητας εκπαιδευτικών Πληροφορικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:

Για τις ανάγκες της εμπειρικής κατανόησης μιας ηλεκτρονικής κοινότητας εκπαιδευτικών Πληροφορικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από την αρμόδια Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, υλοποιήθηκε έρευνα με ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των μελών της καθώς και των παραγόντων που ενθαρρύνουν ή εμποδίζουν την ενεργό συμμετοχή τους. Παρά τις θετικές απόψεις για τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής κοινότητας, η πλειοψηφία των μελών δεν έχει ενεργό συμμετοχή. Παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί πιθανή τη μελλοντική ενεργό συμμετοχή του και το πλήθος των μελών που έχουν ήδη ενεργό συμμετοχή δεν είναι ευκαταφρόνητο. Η ενθάρρυνση της δημιουργού της ηλεκτρονικής κοινότητας καθώς και οι αναρτήσεις που γίνονται δείχνουν να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μελών. Βασικό εμπόδιο στην ενεργό συμμετοχή των μελών αναδεικνύεται η έλλειψη χρόνου.