6977301725
6974479464
6972038117
Ενίσχυση της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Mάθησης μέσω διαμεσολαβητικών ψηφιακών εργαλείων στην μετά-κορωνoϊό εποχή
Ενίσχυση της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Mάθησης μέσω διαμεσολαβητικών ψηφιακών εργαλείων στην μετά-κορωνoϊό εποχή
Περίληψη:

Σε μία εποχή , όπου οι μαθητές επιστρέφουν στις σχολικές μονάδες, μετά από μία περίοδο εγκλεισμού, την απουσία της δια ζώσης διδασκαλίας και των κοινωνικών επαφών του σχολικού χώρου, η ενίσχυση της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης (ΚΣΜ) εγείρει περισσότερο το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής κοινότητας. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την πιλοτική εφαρμογή μίας σειράς μεθοδολογικών εργαλείων για την εφαρμογή της παιδαγωγικής θεωρίας της Κοινωνικοσυναισθηματικής Μάθησης στις σχολικές τάξεις την μετά- κορωνοϊού εποχή, που μπορεί να εφαρμοστεί δια ζώσης και εξ αποστάσεως και βασίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση για την σύνδεση της επιστημονικής θεωρίας με την πράξη, αλλά και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων. Η ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αναδεικνύει την παιδαγωγική αξία των πρακτικών για την καλλιέργεια των παραγόντων της Κοινωνικοσυναισθηματικής μάθησης στην σχολική τάξη και στοχεύει στο να αποτελέσει το έναυσμα διεπιστημονικού διαλόγου της εκπαιδευτικής κοινότητας για την ενσωμάτωση τέτοιων πρακτικών στο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.