6977301725
6974479464
6972038117
Miss ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΘΝΙΚΌ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ - ΤΜΉΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ, GR