6977301725
6974479464
6972038117
Η συμβολή του Προγράμματος Erasmus+ στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας
Η συμβολή του Προγράμματος Erasmus+ στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής ταυτότητας
Περίληψη:

Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά την κινητικότητα φοιτητών, διδασκόντων και προσωπικού του συνόλου σχεδόν των Πανεπιστημίων στις χώρες της ΕΕ. Παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή την πρακτική τους άσκηση και στη συνέχεια να αναζητήσουν εργασία στις χώρες της ΕΕ. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας έχει αναπτύξει δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος και παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους. Στόχος του άρθρου είναι να μελετήσει τη συμβολή του προγράμματος Erasmus στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής ταυτότητας, με ενσωμάτωση των αξιών της μεσογειακής κουλτούρας. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα στους φοιτητές και στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας) που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με σκοπό να καταγραφούν οι απόψεις και οι εμπειρίες τους, σχετικά με τη συμβολή του προγράμματος Erasmus στη διαμόρφωση Ευρωπαϊκής ταυτότητας, εμπλουτισμένης με τις μεσογειακές αξίες.