6977301725
6974479464
6972038117
Απόψεις Διευθυντών Σχολείων της ΔΔΕ Ν. Λάρισας σχετικά με την υλοποίηση των ψηφιακών έργων που περιλαμβάνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ), τα οποία αναφέρονται ή επηρεάζουν τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολείου
Απόψεις Διευθυντών Σχολείων της ΔΔΕ Ν. Λάρισας σχετικά με την υλοποίηση των ψηφιακών έργων που περιλαμβάνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ), τα οποία αναφέρονται ή επηρεάζουν τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολείου
Περίληψη:

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των απόψεων διευθυντών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για την ψηφιοποίηση της εκπαιδευτικής διοίκησης και τις απόψεις τους για επιλεγμένα έργα της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού (ΒΨΜ) που επηρεάζουν τη διοίκηση των σχολικών μονάδων. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε διευθυντές Λυκείων του ν. Λάρισας, οι οποίοι κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις εκτιμήσεις τους σχετικά τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα που δημιουργείται στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης, με την ένταξη μιας νέας ψηφιακής εφαρμογής (eParents), καθώς και την επέκταση μιας δεύτερης (My-School). Επίσης αναζητήθηκαν τα πιθανά εμπόδια που θα προκύψουν, όπως και οι προϋποθέσεις που οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι απαραίτητες για την ομαλή εισαγωγή και επιχειρησιακή λειτουργία αυτών των εφαρμογών. Επιπλέον, καταγράφηκαν κάποιες προτάσεις τους για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των συγκεκριμένων εφαρμογών.