6977301725
6974479464
6972038117
Δράσεις καλλιέργειας Ήπιων Δεξιοτήτων του Ενεργού πολίτη σε ένα Δημοκρατικό σχολείο: Ιστολόγια, Όμιλοι
Δράσεις καλλιέργειας Ήπιων Δεξιοτήτων του Ενεργού πολίτη σε ένα Δημοκρατικό σχολείο: Ιστολόγια, Όμιλοι
Περίληψη:

Το παρόν άρθρο στοχεύει στον εμπλουτισμό του μαθησιακού περιβάλλοντος με στοιχεία κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων ώστε διαρκώς να εκδημοκρατίζεται. Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες καλλιεργούνται με δραστηριότητες σε υποστηρικτικό περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι δια ζώσης στην τάξη και σε όμιλο, ψηφιακό σε ιστολόγια και έξω από το σχολείο με μνημόνιο συνεργασίας με το Τελλόγλειο ίδρυμα τεχνών. Τόσο τα ιστολόγια, όσο και η outdooreducation λειτούργησαν ως καλές πρακτικές έρευνας δράσης: Με τα ιστολόγια οι μαθητές/τριες διερεύνησαν τις ανάγκες τους στο σχολείο και διαμόρφωσαν μια κοινωνική ταυτότητα συμμετοχής. Με τη συνεργασία με το Τελλόγλειο οι μαθητές/τριες του Ομίλου απέκτησαν μία κοινωνική ταυτότητα εκπροσώπων του σχολείου στην τοπική κοινωνία της πόλης μας.